Prawnicy odgrywają cenną rolę w społeczeństwie, ponieważ prawo jest zaangażowane w każdy aspekt życia ludzkiego.

Przede wszystkim należy wiedzieć, że zawód prawnika jest tradycyjnie podzielony na dwie główne gałęzie, a mianowicie na radców prawnych i adwokatów. Jednak nie są to jedyne rodzaje prawników, są też asystenci, sekretarze, praktykanci i nie tylko. Ponadto adwokaci specjalizują się w różnych dziedzinach prawa, jak prawo cywilne, karne, rodzinne, czy biznesowe. Prawnicy rodzinni zajmują się różnymi kwestiami prawnymi dotyczącymi rodziny. Mogą doradzać klientom w sprawach rozwodu, opieki nad dzieckiem i postępowań adopcyjnych, a także sprawami mieszkaniowymi, spadkami, oraz prawem do dziedziczenia.

Adwokaci zajmujący się prawem pracy i zatrudnieniem doradzają pracownikom i pracodawcom w zakresie obowiązujących praw i obowiązków, aby zapewnić spójne i sprawiedliwe traktowanie.

W przypadku prawników zajmujących się zatrudnieniem, którzy reprezentują pracodawcę, pomagają oni w opracowywaniu polityk informujących kierownictwo, aby nie dyskryminowali ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, wiek, pochodzenie narodowe, religię lub niepełnosprawność. Prawnicy zajmujący się zatrudnieniem mogą również pomagać pracownikom w zakresie ich praw do zakładania związków, a także obowiązków pracodawców dotyczących pracowników związkowych. Zakres praktyki adwokata zajmującego się prawem karnym obejmuje reprezentację klienta podczas rozprawy sądowej, przesłuchania świadków, środki zapobiegawcze po skazaniu, ugody sądowe i przesłuchania w sprawie apelacji. Negocjacje z prokuraturą są zwykle prowadzone w celu zmiany, odrzucenia lub zmniejszenia zarzutów ciążących na kliencie. Obecnie wiele osób ma problemy prawne, których przyczyną jest koronawirus kancelaria prawna Warszawa udzieli porad na ten temat. Doradcy biznesowi to prawnicy pracujący dla dużych korporacji oraz małych firm. Doradzają kadrze zarządzającej korporacji w kwestiach prawnych związanych z działalnością biznesową korporacji. Kwestie te mogą dotyczyć patentów, przepisów rządowych, umów z innymi firmami, interesów majątkowych, podatków lub układów zbiorowych pracy ze związkami.